Hộp bút / Pen box

Đây hộp bút xanh vàng Là nhà của thước bút Lại còn biết ca vang   Khi nằm trong cặp sách Theo em bước tới trường Tiếng va đập lách cách   Nào bút chì, thước kẻ Compa với e-ke Nhịp nhàng cùng chân bước   Tiếng lách cách vang vang Như bài ca em hát... Continue Reading →

Advertisements

Backpack – Cái cặp sách

Là cái cặp sách Suốt đời trên lưng Ngắm đuôi khăn quàng Đỏ chói điểm 10   Cặp xem sách em Chữ viết sạch đẹp Bài làm thật đúng Rồi cặp bảo cô Cho em điểm 10!   Backpack I am the backpack Always on your back, Seeing your scarf As red as a 10!  ... Continue Reading →

Blog at WordPress.com.

Up ↑