Backpack – Cái cặp sách

Là cái cặp sách Suốt đời trên lưng Ngắm đuôi khăn quàng Đỏ chói điểm 10   Cặp xem sách em Chữ viết sạch đẹp Bài làm thật đúng Rồi cặp bảo cô Cho em điểm 10!   Backpack I am the backpack Always on your back, Seeing your scarf As red as a 10!  ... Continue Reading →

Advertisements

Mùa xuân đến từ đâu? Where does Spring come from?

Mùa xuân đến từ đâu? Xuân đến sau đông lạnh Sau cái lạnh buốt giá Cái lạnh ấp mầm xanh. Này này bạn nhỏ ơi Xuân mang mầm xanh đến Trên khắp nẻo quê hương Nơi đâu đất bạc màu Cũng là nơi xanh tốt Nhờ bốn mùa tốt bụng Nhờ gió, nắng, mưa sa... Continue Reading →

Blog at WordPress.com.

Up ↑