Backpack – Cái cặp sách

Là cái cặp sách Suốt đời trên lưng Ngắm đuôi khăn quàng Đỏ chói điểm 10   Cặp xem sách em Chữ viết sạch đẹp Bài làm thật đúng Rồi cặp bảo cô Cho em điểm 10!   Backpack I am the backpack Always on your back, Seeing your scarf As red as a 10!  ... Continue Reading →

Advertisements

Blog at WordPress.com.

Up ↑